Madelon van der Avoort, freelance illustrator, Den Bosch, Nederland.

Een boodschap of verhaal tot leven brengen met mijn tekeningen, dat doe ik het allerliefst! Met opdrachtgevers denk ik graag mee over de visuele vertaling van een concept. Mijn illustraties zetten kracht bij, geven gevoel en sfeer. Door de open, heldere tekenstijl laten ze echter voldoende ruimte open voor de verbeelding van de kijker.

Sinds mijn handen een potlood vast kunnen houden is tekenen een vanzelfsprekendheid. Mijn tekeningen zijn eigenlijk altijd een projectie van wat mij met de paplepel werd ingegoten: Doe wat je gelukkig maakt, ga naar buiten, geniet van mensen, dieren en natuur. Door te tekenen kijk ik naar de wereld om mij heen, probeer ik dingen te begrijpen en geluk te vinden in alles wat oprecht en bescheiden is. Wanneer die liefdes worden gedeeld door anderen heb je mij op mijn gelukkigst!

/

Bringing a message or story to life with my drawings, that’s what I love to do the most! I like to think along with clients about the visual translation of a concept. My illustrations add strength, give sense and atmosphere. Because of the open, clear style, they leave enough space for the imagination of the viewer.

Ever since my hands can hold a pencil, drawing has been a matter of course. My drawings always are a projection of what I have been taught growing up: Do what makes you happy, go outside, enjoy people, animals and nature. By drawing I look at the world around me, I try to understand things and find happiness in everything that is honest and humble. When those loves are shared by others you have me at my happiest!

Education

Academie Beeldende Vorming, Tilburg, NL
2007 – 2011

Selected clients

Bij Robèrt
Foodies Magazine
Keuken  van Leer
Avans Hogeschool
Design Museum Den Bosch
Kunstbalie